Câu hỏi ôn tập lớp Hiệu trưởng MN

CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP HIỆU TRƯỞNG

Chuyên đề: Một số vấn đề lý luận về QLGD và QL GDMN

 1. Bạn hãy thiết lập sơ đồ hệ quản lý trong một trường hoặc một nhóm lớp mà bạn đang học tập hoặc đang làm việc.
 2. Trong thực tiễn công tác QLGD, quản lý trường mầm non tại sao để trở thành người QL thành công cần phải có Tài, Tầm, Tâm?
 3. Hiệu trưởng được phụ huynh phản ánh con họ bị giáo viên đánh và để lại dấu vết trên người. Phụ huynh muốn Hiệu trưởng kỷ luật người giáo viên kia. Nếu là Hiệu trưởng bạn sẽ vận dụng các nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục nào để xử lý tình huống trên. Nêu cách xử lý của Hiệu trưởng.

Chuyên đề: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MẦM NON

 1. Với vai trò là Hiệu trường mầm non anh/chị có những lưu ý gì trong quản lí nhân sự
 2. Trình bày cách thức tiến hành hoạch định nguồn nhân sự trong nhà trường. Theo bạn vấn đề nào là quan trọng nhất?

3. Hãy phân tích kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường?

Chuyên đề: KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

 1. Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ. Cho ví dụ minh họa.
 2. Phân biệt phương pháp luật đa số và phương nhất trí trong việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa. Rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong việc sử dụng các phương pháp ra quyết định quản lý.
 3. Với tư cách là người chủ trì, anh/ chị cần tổ chức như thế nào để cuộc họp thành công?

Chuyên đề: TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

 1. Hãy phân tích kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ trong quản lý? Cho ví dụ minh họa và liên hệ với thực tế tại trường mầm non anh/chị công tác?
 2. Giao tiếp là gì? Anh/chị hãy trình bày và phân tích những rào cản trong giao tiếp quản lý?
 3. Anh/chị hãy phân tích chức năng kiểm tra và đặc điểm tâm lý trong kiểm tra?