Hướng dẫn làm bài báo cáo thực tập lớp Quản lý – Hiệu trưởng

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP
LỚP QUẢN LÝ – HIỆU TRƯỞNG

 Mỗi anh/chị học viên sẽ làm 1 bài thu hoạch

– Nội dung: Anh/chị làm 1 bài báo cáo về 1 trường mầm non hoặc nhóm trẻ theo bố cục phía dưới

– Yêu cầu:

+  Bài làm dài 15 trang trở lên

+ Có hình ảnh minh họa trường, nhóm trẻ (ví dụ hoạt động học, vui chơi của trẻ)

+ Có đóng dấu đỏ và chữ ký ban giám hiệu nhà trường hoặc nhóm trẻ

Đối với lớp Quản lý có thể làm về nhóm trẻ hoặc lớp hoặc trường mầm non

Đối với lớp Hiệu trưởng chỉ được làm về trường mầm non

 – Lưu ý: trường hợp anh/chị không liên hệ được trường/nhóm trẻ để làm bài thu hoạch, vui lòng liên hệ trung tâm để được hỗ trợ.