0899450455

Home Nâng hạng giáo viên

Nâng hạng giáo viên

nang-hang

Thông báo tuyển sinh lớp: Bồi dưỡng nâng hạng giáo viên theo tiêu chuẩn...

Bồi dưỡng nâng hạng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Theo các thông tư số: – Thông tư...