0899450455

Home Nội dung đào tạo Đào tạo báo chí - Quản trị nhân sự - PR

Đào tạo báo chí - Quản trị nhân sự - PR

HỌC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

LỚP HỌC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG...

Khóa học Nghiệp vụ quản trị nhân sự

 THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC: - Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho...

Nghiệp vụ báo chí

CHIÊU SINH LỚP NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ 1. Đối tượng tham gia - Các phóng viên tập sự; - Sinh viên đã tốt nghiệp/đang học tại các...