Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ – tin học

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm
ngoại ngữ – tin học.

Thông tư 21/2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ – tin học có đề cập đến chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, để tìm hiểu thêm về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, mọi người có thể truy cập website: gdcnv.com
Hoặc liên hệ hotline: 076 886 0039

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ – tin học
Đánh giá của bạn