Hướng dẫn làm bài báo cáo thực tập lớp NVSP Mầm Non – Bảo Mẫu

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP
LỚP NV SƯ PHẠM MẦM NON – BẢO MẪU

Mỗi anh/chị học viên sẽ làm 1 bài báo cáo

– Nội dung: Anh/chị làm 1 bài báo cáo về 1 trường mầm non hoặc nhóm trẻ theo bố cục phía dưới

– Yêu cầu:

+  Bài làm dài 12 – 15  trang trở lên

+ Có hình ảnh minh họa trường, nhóm trẻ (ví dụ hoạt động học, vui chơi của trẻ)

+ Có đóng dấu đỏ và chữ ký ban giám hiệu nhà trường hoặc nhóm trẻ

 – Lưu ý: trường hợp anh/chị không liên hệ được trường/nhóm trẻ để làm bài thu hoạch, vui lòng liên hệ trung tâm để được hỗ trợ.

Hướng dẫn làm bài báo cáo thực tập lớp NVSP Mầm Non – Bảo Mẫu
Đánh giá của bạn