0899450455

Home Đào tạo nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn

Đào tạo nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn

Nghiệp vụ Bếp Việt Nam

THÔNG TIN KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BẾP VIỆT NAM 1. Mục tiêu khóa học:    - Cung cấp cho học viên những kiến thức về...

Nghiệp vụ Bếp Bánh Nhà hàng

THÔNG TIN KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BẾP BÁNH NHÀ HÀNG 1. Mục tiêu khóa học - Học viên sẽ được trang bị những kiến thức và...

Khóa đào tạo bếp trưởng

KHÓA ĐÀO TẠO BẾP TRƯỞNG     THÔNG TIN KHÓA HỌC 1. Mục tiêu khóa học: - Cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng về văn...

Giám sát viên nhà hàng, khách sạn

Khóa bồi dưỡng cho các giám sát viên khách sạn, nhà hàng Người làm quản lý, giám sát khách sạn- nhà hàng hiện nay không...

Nghiệp vụ bếp Á – Âu

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BẾP Á - ÂU 1. Thời gian đào tạo: 3 tháng 2. Học phí: 3.900.000đ 3. Mục tiêu khóa học: - Cung cấp...